Promin.com.tr

Hakk?m?zda

Promin Endstriyel Hammadde, Maden, ?n?aat San.ve Tic. Ltd. ?ti. genel endstriyel hammaddeler, endstriyel mineraller, maden, do?al ta?, kimyasallar ve teknik cihaz sat???nda faaliyet gstermekte olup yurt ii ve d??? temsilcilikleri vas?tas?yla birok endstriyel sektre profesyonel olarak hammadde ve malzeme sa?layan ticari bir firmad?r.

Bu sektrler; ncelikle yap? kimyasallar?, boya, maden, seramik, cam, in?aat, izolasyon, dekorasyon, , demir-elik, dkm, abrasiv, peyzaj, deterjan, kozmetik, deri, tekstil, ka??t, evre, hayvanc?l?k, tar?m, bahecilik ve g?da endstrileri olup bu alanlarda kullan?lan birok zel rn ve hammadde girdileri firmam?zca kar??lanmaktad?r.

Firmam?z rn tedari?i yan?nda ayn? zamanda know-how ve teknik destek sa?layacak bilgi birikimine sahip olarak her zaman m?terilerimizin hizmetine haz?rd?r.

Promin, hammaddelerin retim ve kullan?m a?amalar?nda her zaman do?aya ve insana sayg? bilincini ncelik alarak al??malar?n? srdrlebilir ye?il evre ilkesi zerine kurmu?tur.
 
etin Eme Mah. niversiade Cad. No:26/10
Balova - ?ZM?R 35330
GSM : 0 543 744 56 66 Tel/Faks : 0 232 273 08 71
Facebook twitter