Promin.com.tr

Selloz Fiber

Yap? kimyasallar?nda, s?valarda, seramik yap??t?r?c?lar?nda, haz?r beton ve bitm esasl? rnlerde, refrakter, balata retimi ve organic tar?mda kullan?ma uygun.

Harca reoloji verir ve s?van?n atlamas?n? da engeller. Bitm esasl? malzemelerde esnekli?i art?r?r. Kullan?m oranlar? % 0,1 - 1 aras?nda de?i?ir. Teorik olarak haz?r betonlarda atlamay? engellemesi bak?m?ndan kullan?labilir. Ayr?ca refrakter malzeme reticileri ve organik tar?mda kullan?m alanlar? mevcuttur.yine balata sektrnde asbestin yerini alan elyaflardan biridir.
Asfalt retimindede asfalt?n dayan?m?n? mukavemetini ve atlamas?n? k?r?lmas?n? nleyen bir rolu olmakda zellikle avrupada muadil rn olan technocel asfalt reticileri taraf?ndan yo?un ?ekilde kullan?lmakdad?r.

 
etin Eme Mah. niversiade Cad. No:26/10
Balova - ?ZM?R 35330
GSM : 0 543 744 56 66 Tel/Faks : 0 232 273 08 71
Facebook twitter