Promin.com.tr

Zeolit


- Mikronize ve Granl Do?al Zeolit (Klinoptilolit)

- Uygulama Alanlar?:

TARIM

Toprak Yap?s?n?n ?yile?tirilmesi
Su Tutma Kapasitesinin Artt?r?lmas?
Gbreleme ve Toprak Haz?rlanmas?
Tar?msal Mcadele
Sera ve Topraks?z Tar?m
iekilik, Fidanc?l?k
Toprak Kirlili?inin Kontrol
Hububat Ambarlar?nda Nem ve Ha?ere Kontrol

PEYZAJ VE BAHE DZENLEMES?

Park ve Baheler
Golf ve im Sahalar?

HAYVANCILIK

Yem Katk? Maddesi
Toksin Ba?lay?c?
Amonyum Ba?lay?c?
Hayvan Altl??? ve Koku Giderici

BALIK VE KAR?DES ?FTL?KLER?

Amonyak ve Hidrojen Slfid Giderimi
Sistem Havaland?rmas?
Canl? Bal?k Nakliyesi

ARITMA

p S?z?nt? Sular?n?n Ar?t?m?
Endstriyel At?ksular?n?n Ar?t?m?
Organik Kentsel Kat? At?klar?n Kompostla?t?r?lmas?
A??r Metal ve Amonyak Giderimi
Gl ve Nehirlerin Islah?
Radyoaktif At?klar?n Temizlenmesi
Ya? ve Petrol S?z?nt?lar?n?n nlenmesi

HAVUZ VE SPA F?LTRE MALZEMES?

Filtre Malzemesi
A??r Metal Giderimi
Amonyak Giderimi

AKVARYUM MALZEMES?

Amonyak Tutucu
Biyolojik Filtreleme

KED? KUMU

Koku ve S?v? Tutucu

D??ER ENDSTR?YEL KULLANIMLAR

?n?aat Sektr
Temizlik Malzemeleri
Asfalt
Sebze ve Meyvelerin Ta??nmas? ve Depolanmas?
Ka??t Sektr
Enerji
Sa?l?k

 
etin Eme Mah. niversiade Cad. No:26/10
Balova - ?ZM?R 35330
GSM : 0 543 744 56 66 Tel/Faks : 0 232 273 08 71
Facebook twitter